Teknisk info om Cordel

Fra Cordel Kunnskapsdatabase
Gå til: navigasjon, søk

Innhold

Database

Cordel benytter Raima RDM Embedded fildatabase (http://www.raima.com). Databasen består av ca 250 filer og er lokalisert i en egen mappe (data) under installasjonsmappen for Cordel.

Systemkrav

Du finner informasjon om dette på siden Systemkrav for Cordel.

Installasjon

Programvaren kan installeres gjennom en installasjonsfil, men siden denne ikke inneholder databasen og det ikke installeres filer utenom installasjonsmappen, foretrekker vi å pakke ut installasjonen fra en komprimert fil. Denne inneholder da en ferdig installasjon inkludert en database tilpasset kunden. Installasjonsfilen brukes stort sett til oppgradering til nyere versjoner.

Før installasjon må det opprettes en mappe hvor Cordel skal ligge i en egen undermappe. Vanlige eksempler her er x:\felles\ eller x:\program\. Installasjonen vil da f.eks ligge under x:\felles\Cordel. Dersom det skal ligge flere installasjoner på samme server kan ”Cordel”-mappen ha andre navn (f.eks x:\felles\Cordel_firma1). Det er selvfølgelig mulig å ha helt forskjellige stier til de forskjellige installasjonene. Mellomrom og norske bokstaver bør unngås.

Fra nivået til ”felles”-mappen i eksempelet og nedover må alle brukerne som skal bruke Cordel ha FULL tilgang til filene (lese, skrive, endre og slette). Det kan også med fordel gjøres et unntak for mappen ”data” under installasjonsmappen i et eventuelt antivirusprogam. I denne mappen ligger databasen til Cordel og består kun av datafiler. Dersom disse filene blir skannet for virus, vil dette kunne senke hastigheten på databaseoppslag.

Deretter pakkes installasjonen ut til riktig mappe og rettighetene sjekkes om de er arvet riktig fra mappen over. For å kunne starte Cordel fra en snarvei på skrivebordet, lages en snarvei til SKW.EXE som ligger i rotkatalogen til Cordel. Husk å legge inn snarveien for alle brukerne (f.eks under ”All Users”).

Dersom maskinen installasjonen er lagt inn på skal fungere som en filserver, må ”felles”-mappen deles ut (ikke del ut installasjonsmappen). Også her må brukerne ha fulle rettigheter. Hurtigbufring (caching) må også skrues av på den utdelte mappen. På arbeidsstasjonene må det lages en nettverksbokstav som er koblet til den utdelte mappen, og deretter lages en snarvei til SKW.EXE som legges på skrivebordet. Det er ikke noe installasjon på arbeidsstasjonene utover dette, men skrivere og eventuelt ekstra utstyr har egen innstilling pr arbeidsstasjon i Cordel.

Vær obs på at nettverksbokstaven må vise til samme plassering på alle arbeidsstasjonene selv om selve bokstaven ikke behøver å være lik. Det kan f.eks ikke kobles til \\server\felles på noen maskiner og \\192.168.1.1\felles på andre.

Etter å ha fulgt oppskriften over, er Cordel nå klar til bruk, men bare av 1 bruker av gangen. Skal flere brukere være innlogget i Cordel samtidig, må databasen også settes til flerbrukermodus.

Flerbruker

For at flere brukere skal kunne logge inn i Cordel samtidig, må databasen være satt opp i flerbrukermodus. Cordel kan skifte frem og tilbake mellom enbruker og flerbruker ved å endre en innstilling, men flerbrukermodus krever et par ekstra trinn i installasjonen.

For det første må det være installert et program som heter LockManager. Dette programmet styrer hvilke brukere som har lese- eller skrivetilgang til databasen. LockManager skal kjøre enten som en service eller som en konsollapplikasjon på hovedmaskin/server. Det foretrekkes at programmet kjører som service. Servicen konfigureres for automatisk oppstart slik at den starter selv ved eventuell omstart av server. Dersom den skal gå som service, kan LockManager installeres gjennom programmet LMSOMSERVICE.EXE som ligger i rotkatalogen til Cordel.

Programmet foretar ingen filaksess mot Cordeldatabasen. Programmet MÅ gå for at brukerne skal kunne logge på Cordel i flerbruker. Som standard brukes TCP/IP port 1523 for kommunikasjon mellom Cordel og LockManager. Det skal kun gå EN LockManager pr. installasjon av Cordel.

Når LockManager er installert, må Cordel endres til flerbruker. Dette gjøres ved å starte SKW.EXE og trykke konfigurer-knappen i påloggingsbildet. Her endres databasemodus til ”Flerbruker (TCP/IP)” og ”Lockmanager navn” settes til enten IP-adressen eller navnet på serveren LockManager er installert på.

NB: Dersom Cordel gir feilmelding -944 ved oppstart etter å ha endret LockManager navnet, så kommer dette av at det gamle navnet er lagret i en midlertidig fil som ikke har blitt slettet. Slett i så fall alle *.TAF filer som ligger i katalogen ”logfiler” under installasjonsmappen til Cordel.

I tillegg til at LockManager styrer tilgangen til databasen, har Windows en funksjon som påvirker databasen på filnivå. Denne funksjonen heter Opportunistic Locking og må være skrudd AV for å unngå feil i databasen.

For å skru av denne funksjonen kan programmet OPLOCKOFF.EXE fra rotkatalogen til Cordel benyttes.

Dette programmet gjør følgende endringer i registry (må restarte for å gjøre aktiv):

HKEY_LOCAL_MACHINE->System->CurrentControlSet->Services->lanmanserver->parameters->EnableOplocks = 0.

HKEY_LOCAL_MACHINE->System->CurrentControlSet->Services->MRXSmb->Parameters->OplocksDisabled = 1.

Dersom de to variablene ikke eksisterer blir de opprettet av programmet. På operativsystem med SMB2 (Vista, Windows 7 & 2008 Server) blir bare den første verdien benyttet. Mer dokumentasjon om Opportunistic Locking finnes på Microsoft sine sider.

Dersom server er satt opp til å dele Cordelfiler med andre maskiner i nettverket, må SMB2 skrus av (gjelder bare 2008 Server og nyere). Dette fordi denne protokollen gir feilmeldinger i Cordel etter kort tids bruk (f.eks -914). Ved å skru av SMB2 vil kommunikasjonen automatisk falle tilbake til SMB1. Du skrur av SMB2 ved å lage følgende verdi:

HKEY_LOCAL_MACHINE->System->CurrentControlSet->Services->lanmanserver->parameters->Smb2 = 0.

NB: I tillegg til at databasen er satt opp til flerbruker, kreves det også lisens for det antall brukere som skal være innlogget samtidig.

FTP

Cordel støtter noen elektroniske tjenester som benytter FTP-protokollen. Dette gjelder bl.a nedlastning av prisfiler, elektronisk bestilling og autofakt. For at disse skal fungere må Cordel være i stand til å koble seg til angitt adresse og port. De aller fleste leverandører har valgt å bruke standard FTP-port til disse tjenestene. Cordel støtter også passiv tilkobling slik at dette skal fungere gjennom en brannmur bare det er åpnet for trafikk ut. Dersom brannmuren kjører lokalt på en arbeidsstasjon, anbefaler vi å tillate trafikk for prosessen SKW.EXE.

Backup

Cordel har en egen rutine for sikkerhetskopi som blir brukt bl.a ved vedlikehold av basen. Denne rutinen kopierer basen over i en komprimert fil som legges i rotkatalogen til Cordel. Det anbefales STERKT å ta en daglig backup av hele installasjonsmappen til Cordel i tillegg til dette. Vi leverer normalt ikke en egen backupløsning for Cordel, men foreslår heller at Cordelmappen tas med i eventuelle eksisterende backuprutiner. I denne mappen finnes alle nødvendige filer for å få installasjonen opp å gå igjen om det skulle være nødvendig å hente ut en backup.

NB: Dersom brukere står innlogget i Cordel på tidspunktet backup kjøres, vil databasefilene være i bruk. Flere av backupløsningene i bruk i dag klarer ikke å ta backup av åpne filer. I så fall må brukerne instrueres om å logge seg av Cordel / PC ved endt arbeidsdag.

Vedlikehold

Cordel er ment å være stort sett vedlikeholdsfri. Oppdateringer kommer ofte (en gang i uken enkelte perioder), og må lastes ned og installeres manuelt. Vi anbefaler derfor brukerne å oppdatere Cordel først når de opplever at noe ikke fungerer eller at de blir anbefalt en oppdatering av oss. Det legges ut nye installasjonsfiler på vår hjemmeside (http://info.systemkonsult.no/Cordel/) for nedlasting av dem som ønsker å holde installasjonen oppdatert. Oppdatering foregår ved å starte installasjonsprogrammet og installere den nye versjonen over den gamle. Alle brukere må være utlogget på dette tidspunkt. Cordel vil ved oppstart gi beskjed om databasen også må oppdateres (gjøres automatisk inne fra programmet).

Dersom en feil i databasen skulle ha oppstått, vil vi ofte anbefale kunden om å kjøre en ”dbfiks”. Dette er en rutine i programmet DBTOOLS.EXE som løper gjennom basen og retter feil. Skulle dette ikke rette feilen, vil vi vanligvis hente over en kopi av basen slik at vi kan finne ut av feilen uten at kundens installasjon vil bli holdt stengt for brukerne. DBTOOLS.EXE brukes til å kopiere basen til en komprimert fil som deretter sendes via FTP til ftp.systemkonsult.no.

For at oppdateringer og vedlikehold av Cordel skal være mulig, er vi avhengig av full tilgang til filene og gjerne en fjernstyring rett til serveren. Dersom Cordel er installert på en server hvor pga sikkerhetshensyn slikt ikke er ønskelig, er vi avhengig av støtte fra systemansvarlig.

Butikkutstyr

Cordel har en egen kassemodul som kan kobles mot en rekke typer utstyr. Utstyr til kasseløsninger blir fremdeles ofte levert med tilkobling via COM eller LPT (printerport), og maskinen som skal brukes som kassepc må derfor ha tilstrekkelig med slike porter. Nye maskiner leveres i dag normalt uten COM og printerporter, og må derfor utstyres med ekstra kort for å kunne brukes. Overganger fra USB til COM anbefales IKKE da disse har vist seg ustabile (spesielt mot betalingsterminaler).

Dersom to eller flere kassepunkt skal benyttes, har Cordel støtte for dette slik at utstyret som kobles til kan variere fra kassepunkt til kassepunkt.

Under følger noen eksempler på utstyr som ofte benyttes sammen med Cordel på en kassepc:

Betalingsterminal: Cordel støtter terminaler fra BBS og POINT (Steria). Terminaler fra Point må settes opp med Paypoint (må gjøres av leverandør). Kobles til Cordel via COM-port.

Kvitteringsskriver: Cordel kan skrive kvitteringer til alle skrivere med windowsdriver. Vi leverer normalt kvitteringsskrivere fra Star. På nye skrivere benyttes normalt USB, men COM og LPT kan også forekomme.

Kasseskuff: Kobles til enten via kvitteringsskriver eller direkte til COM-port.

Etikettskriver: Skrivere med windowsdriver kan brukes, men Cordel har en egen funksjon for å skrive ut til skrivere som støtter ESim. (disse må være koblet til via COM eller printerport. Vi leverer normalt skrivere av typen Intermec C4 eller Intermec PF8 med tilkobling via printerport.

Kundedisplay: Kobles til via COM.

Strekkodeleser: Skannere som sender data via tastatur kan benyttes (f.eks HID eller direkte på tastaturkabelen), men må sende F11 som prefiks for at Cordel skal sette inn strekkoden på riktig plass automatisk. Vi leverer for tiden skanner av typen HandHeld som kobles til pc via USB.