Starte LockManager på nytt

Fra Cordel Kunnskapsdatabase
Gå til: navigasjon, søk

Innledning

I enkelte situasjoner kan det være nødvendig å starte LockManager på nytt. Dette kan for eksempel være ved -920/-925 feilmelding. I normal drift bør du ikke stoppe eller starte LockManager på nytt, da dette vil kaste ut alle brukerne som er logget på Cordel.

Dersom dere har en versjon av Cordel installert som benytter RDM10 eller nyere, bruker dere ikke en LockManager. Denne beskrivelse gjelder dermed ikke i dette tilfellet. Beskrivelse av hvordan du kan sjekke RDM versjon finner du her: Sjekke RDM versjon.

Fremgangsmåte

LockManager er normalt installert på den serveren/maskinen hvor filene til Cordel ligger lagret. Du kan finne ut hvilken maskin dette er ved å sjekke påloggingsvinduet til Cordel.

Cordel pålogging lockmanager navn.png

Navnet kan her ligge med enten navn eller IP som hører til denne maskinen.

Gå til installerte tjenester på den aktuelle serveren. Du finner normalt dette ved å gå til CONTROL PANEL -> ADMINISTRATIVE TOOLS -> SERVICES. Alternativt kan du trykke windowstast + r og taste inn "services.msc" i vinduet som åpner seg.

Windows Server2012 Services RDM embedded.png

Let etter en tjeneste med navn som begynner med "RDM Embedded". På versjoner av Cordel med RDM6 eller eldre kan navnet på denne tjenesten begynne med "Lockmanager". I skjermbildet brukt som eksempel over, er det installert mer enn 1 LockManager. Du kan da skille dem på navnet eller tallet i parantes. Tallet som er vist rett etter : (kolon) skal tilsvare det som står i feltet for "lockmanager navn" i påloggingsvinduet.

Du kan nå starte tjenesten på nytt ved å trykke "restart the service" eller tilsvarende i din versjon av Windows (dette er litt forskjellig avhengig av hvilken Windows som er installert).

Sjekk om det er installert en tjeneste som heter "HTServer". I så fall må du restarte denne også.

Dersom dere har Speedycraft eller Handyman installert må SCPartner eller HandymanPartner opgså startes på nytt ETTER at LockManager er restartet.