Starte CordelServer på nytt

Fra Cordel Kunnskapsdatabase
Gå til: navigasjon, søk

Innledning

I enkelte situasjoner kan det være nødvendig å starte CordelServer på nytt. Dette kan for eksempel være ved -214 feilmelding. I normal drift bør du ikke stoppe eller starte CordelServer på nytt, da dette vil kaste ut alle brukerne som er logget på Cordel.

Dersom dere har en versjon av Cordel installert som benytter RDM8 eller eldre, bruker dere ikke en CordelServer. Denne beskrivelse gjelder dermed ikke i dette tilfellet. Beskrivelse av hvordan du kan sjekke RDM versjon finner du her: Sjekke RDM versjon.

For omstart av LockManager, gå til siden Starte LockManager på nytt.

Fremgangsmåte

CordelServer er normalt installert på den serveren/maskinen hvor filene til Cordel ligger lagret. Du kan finne ut hvilken maskin dette er ved å sjekke påloggingsvinduet til Cordel.

Cordel pålogging lockmanager navn.png

Navnet kan her ligge med enten navn eller IP som hører til denne maskinen.

Gå til Cordelmappen og start programmet som heter CordelServerInstall.exe. Du skal da få opp et vindu som ligner på det under:

CordelServerAdmin.png

Har du flere servere på denne listen, må du velge riktig server. Trykk stopp-knappen for å stoppe tjenesten (dersom den kjører), og start-knappen for å starte den igjen.

Alternativt kan du starte tjenesten via kontrollpanelet til Windows: Gå til installerte tjenester på den aktuelle serveren. Du finner normalt dette ved å gå til CONTROL PANEL -> ADMINISTRATIVE TOOLS -> SERVICES. Alternativt kan du trykke windowstast + r og taste inn "services.msc" i vinduet som åpner seg.

Windows Server2008 Services CordelServer.png

Let etter en tjeneste med samme navn som i CordelServerInstall.exe.

Du kan nå starte tjenesten på nytt ved å trykke "restart the service" eller tilsvarende i din versjon av Windows (dette er litt forskjellig avhengig av hvilken Windows som er installert).

Sjekk om det er installert en tjeneste som heter "HTServer". I så fall må du restarte denne også.

Dersom dere har Speedycraft eller Handyman installert, må SCPartner eller HandymanPartner opgså startes på nytt ETTER at CordelServer er restartet.