Serviceavtaler og intervaller

Fra Cordel Kunnskapsdatabase
Gå til: navigasjon, søk

Flere lurer på hvordan Cordel setter datoen for neste aktivitet.

Regelen er som følger: neste service = forrige service + serviceintervall. Dette gjelder ALLTID, og det kan være litt forvirrende.

40px Eksempel: Du har en avtale med 6 mnd intervall. Forrige service var 1/7-2014, da er neste service 1/1-2015. Dersom du lager en ordre fra denne avtalen 15/11-2014, blir ikke dato på ordren (og hendelsen i avtale-loggen) 15/11-2014, den blir 1/1-2015. Dette kan være forvirrende, men det er gjort slik for at du skal kunne utføre servicen tidligere eller senere enn planlagt uten å forskyve etterfølgende servicer.

En annen ting som kan være forvirrende er at: første service = startdato + serviceintervall.

40px Eksempel: Det betyr at dersom du lager en serviceavtale med startdato 1/7-2014 og 6 mnd intervall, blir første service 1/1-2015.

Det er gjort på denne måten for takle oppstart av en avtale med flere serviceintervaller. Når du lager en serviceavtale blir startdato default satt til dagens dato. Startdatoen kan endres etter at avtalen er opprettet (i loggen, gå inn på hendelsen som heter «Oppstart» og endre dato).

Det er mulig å endre dato for neste service. Som du kanskje vet er det mulig å ha flere serviceintervaller på samme avtale (f.eks delservice hvert kvartal og hovedservice en gang i året). Når du trykker på knappen «Flere intervaller...» får du frem et skilleark som heter «intervaller» her ligger alle intervallene (default er at en avtale har 1 intervall – dersom en avtale har flere intervaller er intervall-skillearket aktivt). Inne i redigeringsbildet til serviceintervallene er der en knapp «Sett dato» denne kan brukes til å manuellt sette dato for neste aktivitet/service for dette serviceintervallet. Merk at dersom du setter en ny dato blir også etterfølgende servicer forskjøvet.

Knappen for å sette neste-dato er tilgjengelig på forsiden av serviceavtalen (rett under knappen «flere intervaller») fra og med Cordel 1.7 revisjon 35.