Periodisering blir ført som kostnad i perioden årsavslutning

Fra Cordel Kunnskapsdatabase
Gå til: navigasjon, søk

Beskrivelse

Bilag som er periodisert over flere regnskapsår har fått beløpet som ikke ble periodisert i det første regnskapsåret, ført som kostnad (ikke som eiendel) i perioden 'Årsavslutning'. Periodiseringen blir gjort riktig i etterfølgende år.

Dette skjer dersom bilaget er periodisert ved å bruke periodiseringsknappen i Cordel 1.6. Feilen er korrigert i Cordel 1.7 og nyere.

Løsning

Opprett et diversebilag hvor du fører beløpene fra kostnadskontoen til eiendelskontoen du har valgt å bruke til periodiseringer (for eksempel konto 1240). Sett perioden til 'Årsavslutning'.

Cordel bilagsreg diverse periodisering.png

I eksempelet over er kr 11000 ført kredit 7500 (forsikringer) og debet 1240. Du kan legge flere korrigeringer i samme bilag. Beløpet skal være det som Cordel har ført som kostnad i perioden 'årsavslutning', ikke det totale beløpet som ble periodisert.