Oppsett bestillingsforslag

Fra Cordel Kunnskapsdatabase
Gå til: navigasjon, søk

Gå på Lagerdefinisjon ( 1) – Sett bestillingspunkt og bestillingskvantum på varene i lageret. Istedenfor å gå inn på en og en vare, kan du bruke Juster funksjon ( 2) – Sett justeringer ( 3) og merk poster (4) – Marker postene du vil bruke nevnte justering på ( 5).

Oppsett bestillingsforslag

ESC Aktiver

Når bestillingspunkt og kvantum er satt på varene i lagerdefinsjon, vil Bestillingsforslag ( til lager) automatisk fylle inn poster som har for lav beholdning i fht bestillingspunkt og fylle inn Bestillingskvantum på varepostene i bestillingsforslaget.