Oppdatering av lisens

Fra Cordel Kunnskapsdatabase
Gå til: navigasjon, søk

Innhold

Innledning

Etter at faktura for ny lisensperiode er registrert betalt hos oss, sender vi ut ny lisensinformasjon. Dersom vi har registrert en epostadresse på deres kundenummer blir lisensinformasjonen sendt pr epost. Hvis ikke blir lisensinformasjonen sendt som vanlig post.

Når dere har mottatt ny lisens, må denne legges inn i Cordel. Avhengig av hvilken versjon av Cordel dere har installert, gjøres dette enten manuelt eller via internett. Vi anbefaler å oppdatere via internett om denne muligheten er tilstede.

Sjekk versjon av Cordel

Du finner mer informasjon om dette her: Finn versjon av Cordel

Via internett (versjoner til og med Cordel 1.6)

Du kan her legge inn lisensen manuelt som vist lenger nede på denne siden, eller du kan hente lisens via internett.

Gå til hele menyen i Cordel. Trykk på valget for "Systemlisens" under gruppen som heter "Systemkonfigurasjon".

Cordel hele menyen systemkonfigurasjon systemlisens.png


Trykk på knappen "Oppdater lisens (F6)".

Cordel systemlisens 16 oppdater.png


Trykk "Ja" for å fortsette (du må være koblet til internett).

Cordel systemlisens viktig.png


Dersom alt gikk som det skulle, vil du få følgende melding:

Cordel systemlisens fullført.png


Du kan da gå til skillearket "Passord for systemlisens" og sjekke at dato har blitt oppdatert.

Cordel systemlisens 16 passord.png


Trykk lagre. Dersom vinduet lukker seg uten å gi flere meldinger, ble den nye lisensen godtatt. Du er da ferdig med å legge inn lisensen.

Via internett (Cordel 1.7 eller nyere)

Fra og med Cordel 1.7 er det bare mulig å laste inn lisensen via internett. Dersom du ikke har internett, må du ta kontakt med support slik at vi kan hjelpe deg videre.

Gå til hele menyen i Cordel. Trykk på valget for "Systemlisens" under gruppen som heter "Systemkonfigurasjon".

Cordel hele menyen systemkonfigurasjon systemlisens.png


Trykk på knappen "Oppdater lisens (F6)".

Cordel systemlisens 17 oppdater.png


Får du spørsmål om lisens-id, finner du denne på lisensinformasjonen du skal ha mottatt fra oss. Normalt står den helt øverst på arket som enten "Lisens-id" eller "Vårt refnr".

Cordel systemlisens 17 angi lisensid.png


Dersom alt gikk som det skulle, vil du få følgende melding:

Cordel systemlisens 17 lisensen er oppdatert.png


Du kan da gå til skillearket "Passord for systemlisens" og sjekke at dato har blitt oppdatert.

Cordel systemlisens 17 passord.png


Trykk lagre. Dersom vinduet lukker seg uten å gi flere meldinger, ble den nye lisensen godtatt. Du er da ferdig med å legge inn lisensen.

Manuelt

Gå til hele menyen i Cordel. Trykk på valget for "Systemlisens" under gruppen som heter "Systemkonfigurasjon".

Cordel hele menyen systemkonfigurasjon systemlisens.png


Sjekk at firmanavn og postnummer/poststed stemmer med lisensinformasjonen du fikk fra oss. Dersom navn/adresse på lisensinformasjonen er feil, må du ta kontakt med support for å få ny kode.

Cordel systemlisens 16 navn og adresse.png


Gå til skillearket "Installerte moduler (F3)". Sjekk at kryssene stemmer med oversikten du fikk fra oss. Gjør endringer om nødvendig.

Cordel systemlisens 16 moduler.png


Gå til skillearket "Passord for systemlisens (F5). Sjekk at opplysningene stemmer. Legg inn datoen som står i lisensinformasjonen i feltet "Lisen gyldig til", og legg inn den nye lisenskoden.

Cordel systemlisens 16 passord.png


Trykk lagre. Dersom vinduet lukker seg uten å gi flere meldinger, ble den nye lisensen godtatt. Du er da ferdig med å legge inn lisensen.

Når noe går galt

Ingen lisensinformasjon tilgjengelig

Cordel systemlisens ingen lisensinformasjon.png

Ta kontakt med support. Vi har trolig ikke lagt ut ny lisens, eller har lagt den på feil firma.

Feil lisenskode

Cordel systemlisens feil lisenskode.png

Lisensnøkkelen stemmer ikke med resten av informasjonen i lisensen. Dersom du la inn lisensen manuelt, har du trolig oversett noe. Dette kan også skje om du laster ned lisensen via internett. I så fall er det en forskjell mellom lisensinformasjonen i deres Cordel og lisensinformasjonen i vårt system (firmanavn og adresse, moduler, antall brukere osv.). Sammelign det som er registrert i Cordel med lisensarket du skal ha mottatt fra oss. Benytt beskrivelsen for manuell oppdatering på denne siden for å sjekke. Du kan rette eventuelle forskjeller du finner i Cordel, eller kontakte support for å få ny kode.

Kan ikke bruke denne lisensen

Cordel systemlisens 17 kan ikke bruke.png

Du har tastet inn en lisens-id som ikke stemmer med firmanavn og adresse. Kommer av at du tastet feil lisens-id, eller at firmainformasjonen ikke stemmer med det vi har registrert i vårt register. Prøv en gang til, og ta kontakt med support dersom det ikke gikk denne gangen heller.

Dato ble ikke oppdatert

Vi har trolig ikke lagt ut oppdatert lisens for nedlasting. Dersom du fikk riktig dato på lisensinformasjonen fra oss (og resten av informasjonen stemmer), kan du oppdatere lisensen manuelt som beskrevet tidligere på denne siden. Du kan også ta kontakt med support slik at vi får lagt ut den nye lisensen.