Oppdatering av akkorder

Fra Cordel Kunnskapsdatabase
Gå til: navigasjon, søk

Veiledning for innlesning av nye akkordsatser, akkordkoblinger og akkordtillegg. Oppdatert med VVS akkord gyldig fra 2017.

Innhold

Nedlasting av filene du trenger

Last ned alle filene til en mappe som du lett finner tak i for det videre arbeidet med import av data. Under finner du kobling til de nødvendige filene for å oppdatere til nyeste VVS akkorder.

Akkordregister

Akkordkoblinger

Tarifftillegg

Tips: Høyreklikk på linken og velg 'lagre mål som...' (eller tilsvarende for din nettleser) for å unngå at tekstfilen blir åpnet i nettleseren.

Innlesing av akkordregister

 1. Åpne 'Akkordtariff' under 'Basisregistre' fra 'Hele menyen'.
 2. Slett alle kodene du har fra før ved å velge 'Slett' og 'Alle'.
 3. Importer nye akkordkoder ved å velge 'Import' og 'ASCII-tekstfil'.
 4. Dersom du har importert akkorder tidligere, åpner du importdefinisjon som ble brukt den gangen, og endrer filnavnet til filen som ble lastet ned i første steg i denne veiledningen. Du kan nå hoppe til punkt 7 og sjekke om oppsettet er riktig, eller du kan velge 'Aktiver' dersom du er trygg på at alt stemmer. I så fall er du nå ferdig med akkordregisteret.
 5. Lag ny import-definisjon ved å velge 'Ny' og 'Ny blank definisjon'.
 6. Du får da følgende skjermbilde:
  Cordel import akkord generelt.png
 7. Sjekk at format er satt til 'Semikolon-separert', og at filnavn peker til fila du nettopp har lastet ned.
 8. Skillearket for 'Metode/språk' skal se ut som på neste bilde:
  Cordel import akkord metode.png
 9. Sett opp kolonner som vist under, og velg "Aktivér". Akkordregisteret blir nå lest inn.
  Cordel import akkord kolonner.png

Innlesing av akkordkoblinger i vareregister

 1. Gå til 'Varer/Prisbok' fra hovedmenyen i Cordel.
 2. Velg 'Import' og 'ASCII-tekstfil'.
 3. Trykk 'Forandre' på eksisterende importdefinisjon, eller opprett ny ved å trykke 'Ny' og 'Opprett ny blank definisjon'.
 4. Sjekk at filnavnet peker til rett fil, og at format er satt til 'Semikolon-separert'.
 5. 'Metode/Språk' skal ha denne innstillingen (merk at krysset for "Les inn nye..." er tatt bort):
  Cordel metode eksisterende.png
 6. Sett opp kolonnene på følgende måte:
  Feltnavn Kolonne Funksjon
  Varekode 1 Venstrejuster
  Std.Akkordkode 4 Ingen justering
  Std.Akkordkode 1 4 Ingen justering
  Std.Akkordkode 2 5 Ingen justering
  Std.Akkordkode 3 6 Ingen justering
  Std.Akkordkode 4 7 Ingen justering
  Std.Akkordkode 5 8 Ingen justering
  Std.Akkordkode 6 9 Ingen justering
 7. Velg så 'Aktivér' og akkordkodene blir koblet til varene i prisboka.

Innlesing av akkordtillegg

 1. Gå inn i 'Tilbud/Kalkulasjon' for at Cordel skal fange opp tarifftillegg-typene i systemet. Det holder å åpne tilbudsoversikten, og så lukke denne igjen.
 2. Velg 'Tarifftillegg' fra hovedmenyen under 'Basisregistre'.
 3. Slett deretter alle tilleggene ved å velge 'Slett' og 'Alle'.
 4. Velg 'Import' og 'Ascii-tekstfil'.
 5. Velg 'Ny' og 'Opprett ny blank'.
 6. Velg 'Semikolon-separert' i feltet 'Format', og bruk rullgardin-knappen til å velge filen med tarifftilleggene.
 7. Angi kolonner som vist under:
  Cordel import akkordtillegg.png
 8. Velg deretter 'Aktivér'. De nye tilleggene kommer nå inn og er klare til bruk i nye kalkyler.

NB! Husk å endre generelt tarifftillegg på alle standard kalkulasjonsmetodre/oppsett til 3,3% ( gjelder til august 2015) når alle filene er lest inn i Cordel.

Hvis dere får problemer med å åpne Tarifftillegg, kan det være at dere trenger oppdatering av Cordel.