Nelfo Digitalpenn

Fra Cordel Kunnskapsdatabase
Gå til: navigasjon, søk
Nelfo digital penn.png
Integrasjon med NELFO Digitalpenn - Konfigurasjon og bruk

Innhold

Konfigurasjon

Konfigurasjon gjøres kun en gang, og normalt er det den som installerer modulen som også utfører konfigurasjonen. For å konfigurere oppsettet må du ha administratortilgang til ordreregisteret. Klikk ”Konfig->NELFO Digitalpenn”.

Figur 1: Konfigurasjon NELFO Digitalpenn
Figur 1: Konfigurasjon NELFO Digitalpenn

Konfigurasjonsbildet er vist i Figur 2. Disse innstillingene blir normalt lagt inn ved installasjon av modulen. Innstillingene er som følger:

Vert: Ftp serveren vi skal koble til.
Brukernavn: Brukernavn på ftp serveren.
Passord: Passord på ftp serveren.
Firma Id: En unik id for firmaet. Normalt sett organisasjonsnummeret.

Figur 2: Konfigurasjonsbilde NELFO Digitalpenn
Figur 2: Konfigurasjonsbilde NELFO Digitalpenn

Daglig bruk

Import av nye registreringer

Du kan importere følgende fra NELFO Digitalpenn.

  • Dokumenter/Sjekklister
  • Timelister
  • Materiallister

For å importere nye registreringer, må du ha skrivetilgang i ordreregisteret. Velg ”Import->Registreringer fra NELFO Digitalpenn” (Figur 3).

Figur 3: Start import fra NELFO Digitalpenn
Figur 3: Start import fra NELFO Digitalpenn

Systemet vil nå laste ned alle nye dokumenter og legge disse på respektive ordre. Du får opp et bekreftelsesvindu som viser hvor mange dokumenter som er lastet ned og til hvilke ordre (Figur 4). Dersom du bruker skjemaet for materiell-/timeregistrering får du mulighet til å kontrollere disse før de legger seg under medgått på aktuell ordre (Figur 5).

Figur 4: Informasjonsvindu
Figur 4: Informasjonsvindu

Figur 5: Kontrollvindu for import
Figur 5: Kontrollvindu for import

Kontroll av materiell-/timeregistreringer

Etter å ha lukket informasjonsvinduet (Figur 4) får du opp importvinduet for materiell-/timeregistreringer (Figur 5). Her kan du kontrollere og evt. endre registreringene før de legges inn på ordre. Dersom noe er galt vil det være markert med rødt i feltet for status. Teksten i dette feltet vil også gi noe informasjon om hva som er galt. I eksempelet er det benyttet en varekode som ikke finnes i prisboken i Cordel.

Figur 6: Redigering av registreringer knyttet til en import
Figur 6: Redigering av registreringer knyttet til en import

Dersom du dobbelklikker på en importlinje, vil du få opp vinduet vist i Figur 6. Her kan du endre på hver enkelt linje ved å dobbelklikke på linjene. Her endrer vi varekoden til riktig kode og lagrer. Da ser vi at statusteksten endrer seg til ”OK” og fargen blir blå i statusfeltet (Figur 7).

Figur 7: Registrering knyttet til en import er endret
Figur 7: Registrering knyttet til en import er endret

Når vi har gått gjennom registreringene knyttet til en import og rettet opp alt som eventuelt var feil, blir statusen for selve importen også ”OK” og blå (Figur 8). Vi kan nå velge ”Oppdater(F2)” i importvinduet. Da vil registreringene som ligger i denne importen legge seg inn på riktig ordre under medgått materiell og medgått timer.

Figur 8: Import er ok. Oppdater ordre
Figur 8: Import er ok. Oppdater ordre

I Figur 9 ser vi hvordan dokumentene har lagt seg inn i dokumentkontrollen i Cordel. Det blir opprettet en link til hvert dokument under mappen ”Nelfo Digitalpenn”. Dokumentene åpnes i nettleseren ved å dobbelklikke på dem. De blir altså ikke lagret lokalt, men ligger på digitalpenns servere.

Figur 9: Dokumentoversikt i ordre etter at importen er fullført
Figur 9: Dokumentoversikt i ordre etter at importen er fullført

Vedlagte dokument kan benyttes til å skrive ut informasjonen over: Konfigurasjon og Bruk av Nelfo Digitalpenn