Krav til oppsett av giroblankett for OCR

Fra Cordel Kunnskapsdatabase
Gå til: navigasjon, søk

Innhold

Innstillingsmerke for kodelinjen

 • Fortrykket H
 • Den utfylte H skal dekke den fortrykte H
 • H skal plasseres 5/6" fra blankettens underkant, som tilsvarer kodelinjens høyde.

Kundeidentifikasjon (KID) numerisk

 • Girobredde 210 mm, maks 25 siffer
 • Girobredde 203 mm, maks 22 siffer
 • Kontrollsifferet utregnes i modulus 10 eller modulus 11, og skal være siste siffer i KID.
 • Det skal være 1 ½ printposisjon mellom de vertikale strekene og nærmeste karakter.
 • Feltet høyrejusteres.

Belast kontonummer, numerisk, 11 siffer

 • Dersom belast kontonummer skal printes, plasseres tallrekken innenfor avmerket felt (uavhengig av hvite bokser)

Kroner og øre, numerisk felt

 • Feltet kan enten forhåndsutfylles eller fylles ut av betaleren.
 • To blanke posisjoner mellom siste siffer i kronefelt, og første i ørefelt.

Kontrollsiffer for beløp

 • Utregnes i modulus 10
 • Kontrollsiffer printes i midten innenfor spesialtegnene < > (i posisjon 3).

Til konto, numerisk 11 siffer

 • Standard 11 - sifferet kontonummer må benyttes
 • Feltet skal være forhåndstrykket eller printet på følgende måte: 1234 56 78903. Kan også printes samlet.
 • Første siffer i kontonummer skal plasseres to blanke posisjoner fra spesialtegn < >

Blankettnummer, numerisk, 12 posisjoner

 • Fortrykkes alltid, 10 siffer med spesialtegn < >,
 • I tillegg til kodelinjen har giroen felt for betalingsinformasjon, underskrift ved girering, betalingsfrist, betalt og betalt til.

Skrifttype for OCR giro.

Skrivelinjen i kodefeltet skal være utfylt med godkjent skrifttype.

Godkjente skrifttyper er:

ISO OCR B-font Size 1, eller tilnærmet OCR B-font

Courier 12 punkt,Courier 10 punkt,Arial 10 punkt

New Times Roman 10 punkt

FØLGENDE ER VIKTIG Å PASSE PÅ VED UTFYLLING

 • Avstand fra bunn av giro til underkant av sifrene i kodelinjen skal være 5/6". For korrekt innstilling brukes innstillingsmerket "H".
 • Det skal være minst 1½ printposisjon fra nærmeste siffer som utfylles, til vertikale streker, eller spesialtegn < > .
 • Det skal brukes svart toner / fargebånd.
 • Printeren må holdes justert.