Konfigurasjon av aksesspunkt

Fra Cordel Kunnskapsdatabase
Gå til: navigasjon, søk

Aksesspunkt brukes som sentraler for utveksling av eFakturaer. Dette gir den fordelen at en part bare forholder seg til ett aksesspunkt, og at dette så vil sørge for utveksling og riktig kommunikasjon med andre eFaktura-brukere som også har avtale med et aksesspunkt. Som Cordel-bruker må et firma skaffe en brukeravtale med et aksesspunkt, slik at konto kan sette opp og opplysninger om denne kan mottas.

Aksesspunktene er gjerne satt opp som FTP- eller SFTP-servere, og det er mange aksesspunktleverandører. Cordel må derfor få opplysninger om hvordan oppkoblingen mot aksesspunktet skal skje. Konfigureringen av dette kan nås fra to steder i Cordel. Enten fra Fakturering->Konfig->Standard fakturaopplysninger->eFaktura, eller fra Autofakt->Konfig->Konfigurasjon autofakt->eFaktura. Merk at disse valgene bare er tilgjengelig dersom eFaktura-modulen er aktivert i Cordel.

Du finner informasjon om oppsett av Nets på siden Konfigurasjon av NETS som aksesspunkt (eFaktura).

Konfigurering av aksesspunkt

Bildet over viser konfigureringsinnstillingene. Her legges opplysningene fra aksesspunktet inn.

Felt

 1. Serveradresse: Dette er adressen til aksesspunktets server. Denne angis enten med en URL som her, eller som en IP-adresse av typen 127.0.0.1.
 2. Serverport: Dette er kommunikasjonsporten som skal brukes. Om ikke annet opplyses fra aksesspunktets side, er 21 standard for FTP og 22 standard for SFTP.
 3. Brukernavn: Dette er brukernavnet som brukes i innloggingen mot angitt server.
 4. Mappe for opplasting: Lar deg spesifisere en mappe på serveren der utgående eFakturaer plasseres for videre prosessering av aksesspunktet.
 5. Mappe for nedlasting: Lar deg spesifisere en mappe på serveren der aksesspunktet har plassert filer som skal importeres og behandles som autofakter/inngående fakturaer i Cordel.
 6. Test: Enkelte aksesspunkt krever spesifikk filnavnoppbygging for test- og produksjonsmiljøer. Dette krysset påvirker automatisk filnavnoppbygging i utgående efakturaer.
 7. SFTP: Dette krysset angir om SFTP skal brukes. Alternativet er FTP.
 8. Autentisering via passord/SSH: Avgjør hvordan innloggingen til serveren autentiseres.
 9. Passord: Ved autentisering via passord brukes dette feltet til å angi passordet som brukes i innloggingen.
 10. SSH Public Key: Ved autentisering via SSH plasseres Public-delen av SSH-nøkkelen her.

Knapper

 1. Generer SSH-nøkler: Oppretter et sett SSH-nøkler. Disse kan så brukes til autentisering.
 2. Eksporter SSH-nøkler: Eksporterer de genererte SSH-nøklene til et sett filer i Cordel-mappen.
 3. Importer SSH-nøkler: Importerer SSH-nøkler fra et sett filer i Cordel-mappen.

Litt om SSH

SSH er en kommunikasjonsprotokoll som gir sikker kommunikasjon over usikre nettverk. Autentisering i SSH-kommunikasjon skjer gjerne ved hjelp av nøkkelsett. Dette nøkkelsettet består av en offentlig og en privat del. Den offentlige nøkkelen distribueres til alle som skal kunne kommunisere via nøkkelen, i dette tilfellet til aksesspunktet. Den private nøkkelen beholdes skjult.

Slik krypteringen foregår trengs både privat og offentlig nøkkel for at kommunikasjon skal være mulig. Når et dokument eller en kommunikasjonsstrøm krypteres med en privatnøkkel vil alle som har tilgang til den offentlige nøkkelen og dokumentet/kommunikasjonen kunne lese. Når et dokumentasjon eller en kommunikasjonsstrøm krypteres med en offentlig nøkkel vil bare den som har tilgang til privatnøkkelen få tilgang.

Aksesspunktet knytter brukerkontoen til tilhørende offentlige nøkkel. Dermed vil bare eier av privatnøkkelen få tilgang til kontoen, og sikkerheten ivaretas.