Invalid floating point operation ved sending av eFaktura EHF

Fra Cordel Kunnskapsdatabase
Gå til: navigasjon, søk

I enkelte tilfeller kan Windows miste kontrollen på hvilket desimaltegn som skal brukes. Dette gir seg utslag i feilmelding ved sending av eFaktura EHF som er avhengig av denne funksjonen.

Rettelsen er å gå til kontrollpanelet i Windows, finne "Klokke, språk og område", "Endre dato, klokkeslett eller tallformat", sette format til "Engelsk (USA)", klikk bruk, sette format til "Norsk", OK. Desimaltegnet skal nå være på plass, og eFakturaen kan forsøkes sendt på nytt.