Generalnota

Fra Cordel Kunnskapsdatabase
Gå til: navigasjon, søk

Flere leverandører/grossister benytter generalnota for sine kunder. Dette går ut på at det sendes fakturaer i en periode (f.eks. en måned) og at disse ved månedens slutt samles til en samleutbetaling. I forhold til regnskapsloven skal alle inngående fakturaer føres enkeltvis, og dette medførte tidligere mange utbetalinger og mye gebyr fra banken.

Løsning

I Cordel fra versjon 1.3b er det innført funksjoner som håndterer dette på en god måte. Det fungerer på følgende måte:

  • Gå inn i 'Leverandører' og forandre på den leverandøren som sender generalnotaen.
  • Velg 'Betalingsinfo(F6)'
  • Sett kryss i feltet 'Fakturaer skal samles i generalnotaer'. Nye inngående fakturaer fra denne leverandøren vil nå ikke gå over i 'Remittering' når de bokføres i 'Inngående faktura'.
  • Når generalnotaen fra leverandøren kommer brukes knappen 'Generalnota' i 'Inngående faktura'.
  • Velg Ny. Dersom du har flere leverandører som leverer generalnota vil du først få opp valg av leverandør. Velg den du har fått generalnotaen fra.
  • Du får nå opp en liste med inngående fakturaer fra leverandøren som ikke tidligere er med i noen generalnota. Marker de du vil skal være med på notaen.
  • Cordel summerer nå de du har valgt, og viser bilde for generalnotaen. Legg inn evt. fakturanr, forfall, betalingsdato, kid slik som en vanlig remittering.
  • Når du godkjenner og lagrer vil posten komme fram i Remittering, ikke i inngående faktura (det er jo egentlig bare en samleutbetaling).
  • Når remitteringen er sendt banken, og konteringsretur er mottatt vil alle inngående fakturaer som er knyttet til generalnotaen automatisk bli registrert som utbetalt.

Se forøvrig denne linken http://www.narf.no/Fagstoff/Bokforing/Bokforing/Bokforing-av-generalnota-/