Flytte Cordel til ny server

Fra Cordel Kunnskapsdatabase
Gå til: navigasjon, søk

Innhold

Sjekk RDM versjon

Sjekk RDM versjon ved å dobbeltklikke på snarveien til Cordel og les av dette i påloggingsvinduet (se under).

Cordel pålogging rdm8.png

Setup

Det er ikke nødvendig å kjøre en setup-fil på den nye serveren. Alle filene du trenger ligger i mappen til Cordel.


Flytting av Cordel ved RDM8

Installasjon

 • Opprett en mappe på den nye serveren hvor Cordel skal ligge. Vi bruker vanligvis å kalle denne for «Felles», men dette er valgfritt. Anbefaler å unngå norske bokstaver og mellomrom da Cordel bruke UNC-stien for å koble seg til databasen sin (\\server\felles).
 • Kopier Cordelmappen fra den gamle serveren til mappen på den nye serveren.
 • Kjør programmet OpLockOff fra Cordelmappen og velg utfør endringer. Dersom programmet ber om at server startes på ny, må dette gjøres før brukerne begynner å bruke Cordel.
Cordel Oplockoff.png
 • Dersom server skal fungere som filserver for Cordel (ikke nødvendig på ren Terminalserver), må mappen i det første punktet deles ut (ikke del ut selve Cordelmappen). De brukerne som skal bruke Cordel må ha FULL tilgang til denne mappen. Husk å sette dette både under deling og sikkerhet. Hurtigbufring på utdelt mappe bør skrus av.
 • Lag snarvei til skw.exe som ligger i Cordelmappen på brukerens skrivebord. Vi lager vanligvis en nettverksbokstav som peker til den utdelte mappen.

Flerbruker

Dersom flere brukere skal logge seg inn i Cordel samtidig (flerbruker), må følgende gjøres:

 • Det må installeres en LockManager tjeneste. Sjekk om det eksisterer en fil som heter LmSomService.cfg i Cordelmappen, og slett i så fall denne. Kjør programmet LmSomService.exe og velg legg til.
Cordel lmsomservice.png
 • Godta innstillingene som programmet foreslår ved å trykke OK. Det må installeres en slik tjeneste for hver av installasjonene av Cordel på serveren.
Lmsomservice.png
 • Slett mappen «Logfiler» i Cordelmappen. Dersom dette ikke gjøres, kan det føre til feilmelding -944 ved pålogging (slett i så fall denne mappen når feilen oppstår).
 • Start programmet skw.exe og trykk konfigurer på påloggingsskjermen. Databasemodus skal stå til «Flerbruker (TCP/IP)», og navn eller IP på server legges inn under «Lockmanager navn». Dersom det er installert flere LockManager tjenester på serveren, skal riktig port/socket legges inn som navn:port (dette er ikke nødvendig når det bare er installert en LockManager på serveren). Trykk lagre. Cordel skal nå være klar til bruk.
Cordel pålogging konfigurasjon.png


Flytting av Cordel ved RDM11 og nyere

Installasjon av Cordelmappen

 • Opprett en mappe på den nye serveren hvor Cordel skal ligge. Vi bruker vanligvis å kalle denne for «Felles», men dette er valgfritt. Anbefaler å unngå norske bokstaver og mellomrom da Cordel bruke UNC-stien for å koble seg til resten av filene den trenger (\\server\felles).
 • Kopier Cordelmappen fra den gamle serveren til mappen på den nye serveren.
 • Dersom server skal fungere som filserver for Cordel (ikke nødvendig på ren Terminalserver), må mappen i det første punktet deles ut (ikke del ut selve Cordelmappen). De brukerne som skal bruke Cordel må ha FULL tilgang til denne mappen. Husk å sette dette både under deling og sikkerhet. Hurtigbufring på utdelt mappe bør skrus av.
 • Lag snarvei til skw.exe som ligger i Cordelmappen på brukerens skrivebord. Vi lager vanligvis en nettverksbokstav som peker til den utdelte mappen.

Installasjon av CordelServer

 • Start programmet CordelServerInstall.exe (Cordel Server Admin) som ligger i Cordelmappen.
 • Trykk i-knappen oppe til høyre og last ned nyeste versjon av CordelServer. Versjon i parentes skal samsvare med versjon av databasen til Cordel. Du finner dette i påloggingsvinduet til venstre for RDM versjon.
  CordelServerAdmin nedlasting databaseversjon.png
 • Trykk "Ny Server".
 • Nyere versjoner av Cordel Server Admin vil foreslå et oppsett som passer til den installasjonen du startet programmet fra.
  CordelServerAdmin ny server.png
 • Gjør endringer om nødvendig, og trykk installere. Forklaring til feltene er som følger:
  • Velg versjon av service: Versjon som skal installeres. Velger automatisk nyeste versjon. Pass på at databaseversjon er riktig.
  • Velg service plassering (mappe): Plassering av CordelServer. Anbefaler å legge denne på C-disken. Dersom det skal installeres flere installasjoner av Cordel på samme (Windows) server, bør CordelServer legges i for eksempel C:\CordelServer\<Firmanavn>.
  • Velg database sti: Plassering av databasen. Normalt er dette "data" i Cordelmappen. Viktig: Aldri bruk UNC sti (//server/mappe) her da dette kan føre til databasefeil. Stien skal peke til lokal disk.
  • Velg rotkatalog for dokumenter: Katalog hvor CordelServer lagrer/leser dokumenter. Dette skal normalt være Cordelmappen. Endringer her kan føre til at Cordel og Cordel Ute ikke kan utveksle dokumenter.
  • Service navn: Navnet på tjenesten. Må være unik. Anbefaler å bruke CordelServerFirmanavn dersom flere installasjoner.
  • Server port: Port til TFServer-delen av CordelServer. Brukes for å logge på databasen til Cordel.
  • Kommunikasjons port: Port til CordelServer sin MessageServer. Brukes for andre funksjoner som CordelServer kan utføre.
  • Logg level: La denne stå til "Error".
 • Sjekk at tjenesten har startet (start om nødvendig).

Konfigurer Cordel til å bruke installert CordelServer

 • Slett mappen «Logfiler» i Cordelmappen. Dersom dette ikke gjøres, kan det føre til feilmelding -944 ved pålogging (slett i så fall denne mappen når feilen oppstår).
 • Start programmet skw.exe og trykk konfigurer på påloggingsskjermen. Databasemodus skal stå til «Flerbruker (TCP/IP)», og navn eller IP på server legges inn under «Lockmanager navn». Dersom det er installert flere CordelServer tjenester på serveren, skal riktig port/socket legges inn som navn:port (dette er ikke nødvendig når installert CordelServer benytter port 21553). Trykk lagre.
  Cordel pålogging konfigurasjon.png
 • Gå til Cordelmappen og åpne filen "SS.CFG" i en teksteditor som for eksempel notisblokk (pass på at ingen er pålogget da dette vil låse filen). Her skal kommunikasjonsporten legges inn som for eksempel "CORDELSERVERPORT=1640". Legg inn hele linjen dersom den mangler i filen. Lagre.
 • Du kan nå logge på Cordel for å sjekke at alt fungerer.

Begrense brukerne sin tilgang til filene i databasen (anbefalt for terminalserver)

Under RDM11 trenger ikke brukerne tilgang til databasefilene som ligger i DATA-mappen. Dersom det er ønskelig å hindre brukerne i å kunne manipulere disse direkte, kan rettighetene i DATA-mappen endres til å gi ingen tilgang.

Dette er noe vi anbefaler å gjøre dersom Cordelfilene ligger lokalt på en terminalserver, da dette tvinger alle brukerne til å gå via CordelServeren.

Etter installasjon av Cordel på ny server

Brannmur

 • Dersom det er en aktiv brannmur installert på server, må det åpnes for tilkobling til LockManager for RDM8 og CordelServer for RDM11.
  • LockManager: Ved installasjon av den første tjenesten på listen får denne port/socket 0. Dette vil i praksis si port 1523, og det er denne som må åpnes i brannmuren.
  • CordelServer: Brannmur må åpnes for begge portene som ble valgt ved installasjon. Som standard er dette 21553 og 1640 på den første CordelServer som installeres.

Backup

Det bør legges inn backup av hele Cordelmappen, og det kan med fordel legges inn et unntak for DATA-mappen i antivirus program.

Håndholdt

Dersom det er installert SpeedyCraft eller Handyman på den gamle serveren, og denne også skal flyttes, må det gjøres en ny installasjon via setup-filer. Når dette er gjort, kan databasen fra den gamle serveren importeres. Mer informasjon om dette kan skaffes hos henholdsvis ePocket og Devinco. I tillegg må det installeres et program (SCPartner eller HandymanPartner) som flytter data mellom Cordel og det håndholdte systemet.

Du finner mer informasjon om hvordan du installerer Speedycraft på siden Installasjon av Speedycraft, og SCPartner på siden Installasjon av SCPartner.

Skru av Data Execution Prevention

Dersom Cordel skal kjøre på terminalserver/Citrix, bør DEP skrus av for SKW.EXE. DEP er normalt av på en installasjon av Windows Server, men blir automatisk skrudd på når den benyttes som terminalserver. DEP fører til at Internet Explorer (som Cordel benytter til å vise en webside) krasjer ved oppstart av Cordel.

Du finner mer om hvordan du skrur av DEP her.

Oppdatering av Cordel

Når Cordel er ferdig installert på den nye serveren, passer det å kjøre en oppdatering til nyeste versjon dersom det er lenge siden sist. Du finner mer informasjon om hvordan gjøre dette på siden Oppdatering av Cordel.

Fjern/deaktiver gammel installasjon

Ikke glem å hindre brukerne i å bruke Cordel fra den gamle plasseringen. Fjern snarveier og stopp CordelServer/LockManager.