Epostadvarsler

Fra Cordel Kunnskapsdatabase
Gå til: navigasjon, søk

En del epostservere og epostprogramvare advarer brukeren mot programmatisk sending av epost, slik at brukeren må godkjenne hver enkelt epost. Dette kan bli travelt og til hinder for oppgavene som skal gjøres i Cordel, kanskje spesielt i sammenheng med utsending fakturaer til kunder og innhenting av renteberegninger fra Hokas. Slike advarsler kan slås av slik at de ikke lenger er til hinder. Det anbefales i så fall på det sterkeste å ha oppdatert antivirusprogramvare installert.

Innhold

Outlook

Outlook har gjemt denne innstillingen under Fil -> Alternativer -> Klareringssenter -> Innstillinger for klareringssenter -> Programmatisk tilgang

Innstilling for epostadvarsler i Outlook 2013

Dette er slik denne endringen vanligvis skal gjøres. Nå ser det imidlertid ut til at Microsoft har en feil i sikkerhetsinnstillingene sine, slik at dette likevel ikke fungerer. Det er derfor nødvendig å gjøre en oppdatering i Windows Registry. Dette er noe ikke hvem som helst skal gjøre, så kontakt kyndig hjelp for dette.

Scriptet som skal kjøres er som følger:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Security]
"PromptOOMSend"=dword:00000002
"AdminSecurityMode"=dword:00000003
"PromptSimpleMAPISend"=dword:00000002
"PromptSimpleMAPINameResolve"=dword:00000002
"PromptSimpleMAPIOpenMessage"=dword:00000002

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Security]
"ObjectModelGuard"=dword:00000002

Merk at dette er gyldig for Outlook 2013. For Outlook 2010 skal 15.0 byttes ut med 14.0 og for Outlook 2007 med 12.0

Windows krever omstart for at disse endringene skal være gyldige.

Ferdige scriptfiler

[Outlook 2013]
[Outlook 2010]
[Outlook 2007]

Kilde

https://social.technet.microsoft.com/Forums/office/en-US/2fa20ef0-11ed-42d6-b01e-7e79e6352fe0/how-do-i-disable-the-prompt-about-an-application-trying-to-send-email?forum=outlook

Office 2016 og 2019

Siden https://support.microsoft.com/en-gb/help/3189806/a-program-is-trying-to-send-an-e-mail-message-on-your-behalf-warning-i har informasjon om hvordan du kan endre dette for Office 2016 og 2019:

Office Click-to-Run Installations:

Same Bitness (32-bit Office running on 32-bit Windows or 64-bit Office running on 64-bit Windows):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\ClickToRun\REGISTRY\MACHINE\Software\Microsoft\Office\x.0\Outlook\Security

Different Bitness (32-bit Office running on 64-bit Windows):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\ClickToRun\REGISTRY\MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\x.0\Outlook\Security