Epost fra Cordel blir ikke sendt

Fra Cordel Kunnskapsdatabase
Gå til: navigasjon, søk

Innhold

Bakgrunn

Denne siden beskriver forskjellige løsninger når Cordel ikke klarer å sende epost.

I Cordel kan brukeren sende epost fra forskjellige skjermbilder. Ved utskrift av fakturaer kan Cordel automatisk sende fakturaen på epost til de kundene som er satt opp til å motta fakturaen på denne måten, mens andre steder i programmet sendes epost vanligvis ved å trykke på "Epost (PDF)"-knappen.

Dersom Cordel sier at eposten ble sendt via ditt epost-program, men ingenting skjer, bør du sjekke løsningene under. Vær obs på at Cordel ofte sier at eposten ble sendt uavhengig av om den ble det eller ikke. Dette er fordi Cordel sender eposten videre til Windows/MAPI, men ikke får tilbakemelding om at den faktisk ble sendt.

Enkelte mottakere får eposten, men klarer ikke å åpne eventuelle vedlegg. Dette er beskrevet på siden Mottaker av PDF på epost klarer ikke å åpne vedlegget.

Løsninger

Epost-klient må være installert

Cordel kan ikke selv sende epost direkte til mottaker. Derfor kreves det at det er installert et program på maskinen som Cordel kan sende eposten via. Cordel kan kommunisere med alle epost-programmer som kan settes opp som standard epost-klient i Windows, men enkelte funksjoner (som for eksempel automatisk faktura på epost) krever at klienten støtter MAPI. Microsoft Outlook er den anbefalte og mest brukte klienten.

40px Viktig informasjon: Dersom Cordel kjører på en terminalserver, er det viktig å være obs på at i et slikt oppsett, MÅ epost-klienten også være installert på terminalserveren.
40px Viktig informasjon: Nettsider som Gmail, outlook.com og lignende er ikke en epost-klient og vil dermed ikke fungere direkte mot Cordel. Ved bruke av Office 365 må Outlook installeres på arbeidsstasjonen.

Sjekk om Cordel åpner riktig epost-program

Dersom du får opp et epost-vindu når du sender epost fra Cordel, finner i det minste Cordel en standard epost-klient på maskinen. Du bør da sjekke om programmet Cordel startet, er det samme som du normalt bruker ved sending av epost. Ofte kan du finne navnet på klienten under "om" eller "hjelp" i menyen øverst i skjermbildet. Alternativt kan du manuelt opprette en epost i epost-programmet og sammenligne dette med det vinduet Cordel åpnet.

Har Cordel åpnet et annet program enn det du normalt bruker, er dette fordi ditt vanlige epost-program ikke er satt opp som standard i Windows. Du finner mer informasjon om dette under seksjonen #Epost-klient må være valgt som standard i Windows.

Dersom Cordel har åpnet riktig program, bør du prøve å sende eposten til deg selv. Fungerer dette, bør du sjekke om mottakerens epostadresse er korrekt og om eposten ligger i utboksen eller under "sende elementer".

Sjekk brukerkonfigurasjon

Cordel har 3 innstillinger for hvordan programmet skal sende epost. Du finner dette ved å gå til hele menyen -> systemkonfigurasjon -> brukerkonfigurasjon. Velg den aktuelle brukeren, trykk forandre og gå til skillearket "Kommunikasjon".

Cordel brukerkonfigurasjon kommunikasjon epost.png

Bruk Cordel epost: Bruker et spesielt Cordel-vindu ved sending av epost. Fordelene denne innstillingen har fremfor bruk av standard e-postleser, er at Cordel vil foreslå aktuelle mottakere og at en kopi av eposten kan lagres i Cordel (under kunde, tilbud, ordre og leverandør). Dette valget krever at epost-klienten støtter MAPI.

Bruk standard e-postleser fra Windows direkte: Cordel vil åpne det epost-programmet som er valgt som standard i Windows.

Bruke Cordel epost, men automatisk aktivere din epost-klient: En kombinasjon av de to første valgene. Først åpnes Cordel epost, og når bruker trykker sendt i dette vinduet, åpnes standard epost-klient.

Cordel epost.png

Cordel epost

Dersom denne innstillingen er satt til "Bruk Cordel epost", bør du prøve å sende epost på nytt med "Bruk standard e-postleser fra Windows direkte" valgt. Som nevnt over, så krever "Bruk Cordel epost" at epost-klienten støtter MAPI. Sjekk også at riktig profil er valgt øverst på skillearket "Kommunikasjon" (bare aktuelt dersom flere profiler er opprettet). Fungerer sendingen ikke med denne innstillingen, så støttes ikke MAPI av klienten, eller så fungerer ikke MAPI-oppsettet på arbeidsstasjonen.

Bruk extended MAPI

Denne funksjonen er kun støttet av Outlook. Sender eposten på en litt annen måte over MAPI-systemet for å prøve å unngå winmail.dat problemet som nevnt på siden Mottaker av PDF på epost klarer ikke å åpne vedlegget. Dersom du har Outlook installert kan du forsøke å endre på denne innstillingen for å se om det hjelper. Kan på enkelte installasjoner føre til at sendt epost blir liggende igjen i utboksen (#Eposten blir liggende igjen i utboksen).

Sjekk mottakers epostadresse

En epostadresse skal være bygd opp av et brukernavn etterfulgt av en krøllalfa, et servernavn/domene og en landskode. For eksempel slik: brukernavn@domene.no. Dersom du manuelt forsøker å sende en epost med ugyldig mottaker vil du normalt få melding av epost-programmet om at adressen ikke stemmer. Når eposten sendes via Cordel, er det mulig at du ikke får denne beskjeden (skjer når eposten sendes via MAPI). Eposten vil da bli avvist av epost-serveren uten at bruker får melding om dette. For å unngå dette, vil nyere versjoner av Cordel si ifra når du legger inn en ugyldig adresse i kunderegisteret.

TIPS: Sjekk at adressen bruker punktum og ikke komma.

Eposten blir liggende igjen i utboksen

Enkelte opplever at epost sendt fra Cordel blir liggende igjen i utboksen til Outlook (blir ikke flyttet til sendte elementer). Med stor sannsynlighet har eposten blitt sendt, men Outlook har likevel ikke flyttet den ut av utboksen. Dette er et problem i Outlook som vi dessverre ikke kan løse i Cordel. Dersom du søker opp dette på Internett, vil du finne mange som har dette problemet, samt flere forskjellige løsninger. Du kan prøve å flytte epostene manuelt fra utboksen til sendte elementer.

Dersom Outlook er installert, kan denne ikke være 64 bits versjonen

Installert epost-program må fungere med 32 biters programvare (som Cordel). Dette er ikke tilfelle med 64 bits versjonen av Microsoft Office. Dette er en spesiell versjon som Microsoft kun anbefaler i spesielle tilfeller. Den er ikke anbefalt til vanlig bruk.

Du finner mer informasjon om dette på Microsofts egne sider: Choose the 32 bit or 64 bit version of Office. Her står det også hvordan du sjekker hvilken versjon du har installert på maskinen din.

Epost-klient må være valgt som standard i Windows

Cordel ber Windows om å åpne standard epost-program. Programmet du ønsker å benytte må derfor være valgt som standard. For Outlook gjøres dette ved å gå til Fil -> Alternativer -> Generelt:

Outlook standardprogram.png

Sjekk også om programmet er valgt under standardprogrammer:

Windows standard epostprogram.png

Fixmapi

Fixmapi.exe er et program som følger med Windows. Dette programmet sjekker at mapi32.dll er riktig versjon, og kan dermed korrigere feil ved MAPI i Windows. Start dos ledetekst og skriv inn fixmapi etterfulgt av enter. Du finner mer informasjon angående dette på nettsidene til Microsoft: https://support.microsoft.com/en-us/kb/228457

Ledetekst fixmapi.png

Installer Office/epost-klient på nytt

Dersom ingen av forslagene over hjelper på problemet, kan du som en siste utvei forsøke å installere Office eller epost-klienten på nytt. Vi har flere ganger erfart at dette hjelper på problemet når Outlook er installert.