Eksport av inkasso til Lindorff

Fra Cordel Kunnskapsdatabase
Gå til: navigasjon, søk

Cordel er integrert med Lindorff slik at inkassosaker fra Cordel kan eksporteres til Lindorff og at betalinger og saksavslutninger fra Lindorff kan importeres til Cordel.

For å nå denne funksjonaliteten velger man "Purring / Inkasso" i hovedmenyen, og deretter knappen "Inkasso-liste".

Knapp for inkassoliste finnes i purrelisten

Man får da opp inkassolisten, gruppert etter inkassodato. Man velger videre gruppen som skal eksporteres, enten ved å velge en inkassodato eller en av fakturaene i gruppen, og trykker eksport.

Eksportknapp for inkassoliste finnes i listens heading

I listen av eksportdefinisjoner aktiveres så riktig definisjon. Eksport/import vil da bli gjennomført.

Oppsett av eksportdefinisjon

Om riktig definisjon ikke er opprettet, velger man knappen "Ny" og setter opp eksportdefinisjonen.

Eksempel på eksportdefinisjonfor inkassosaker til Lindorff

 • Navn definisjon: Fritt valg navn på eksportdefinisjonen for å skille denne fra andre.
 • Format: Eksportformatet som skal benyttes. Skal i dette tilfellet være Lindorff.
 • Fil: Ikke relevant for eksport til Lindorff. Alle nødvendige filer og filnavn opprettes i bakgrunnen.
 • Serveradresse: Server det skal eksporteres til. Denne opplysningen fås fra Lindorff ved opprettelse av konto.
 • Serverport: Port på server det skal kommuniseres med. Denne opplysningen fås fra Lindorff ved opprettelse av konto.
 • Brukernavn: Konto på server det skal kommuniseres med. Denne opplysningen fås fra Lindorff ved opprettelse av konto.
 • Mappe for opplasting: Mappe på server det skal kommuniseres med. Filer fra Cordel til Lindorff skal legges her. Denne opplysningen avtales med Lindorff ved opprettelse av konto.
 • Mappe for nedlasting: Mappe på server det skal kommuniseres med. Filer fra Lindorff til Cordel skal legges her. Denne opplysningen avtales med Lindorff ved opprettelse av konto.
 • Test: Ikke relevant for eksport til Lindorff.
 • SFTP: Angir om SFTP eller "vanlig" FTP skal benyttes. Denne opplysningen fås fra Lindorff ved opprettelse av konto.
 • Autentisering via: Ikke relevant for eksport til Lindorff.
 • Passord: Passord til konto på server det skal kommuniseres med. Denne opplysningen fås fra Lindorff ved opprettelse av konto.
 • SSH Public Key: Ikke relevant for eksport til Lindorff.
 • KundeID: KundeID tilhørende konto på server det skal kommuniseres med. Denne opplysningen fås fra Lindorff ved opprettelse av konto.

Prosessen i bakgrunnen

Ved aktivering av eksportdefinisjon satt opp med Lindorff-formatet vil Cordel gå gjennom inkasso-gruppen som eksporteres og opprette en eksportfil. Denne filen kopieres så over til Lindorffs server for prosessering der. Samtidig henter Cordel ned betalings- og kvitteringsfiler fra Lindorffs server. Disse filene behandles, og eventuelle betalingsregistreringer og rentenotaer opprettes i Cordel.

Merk

Fakturaer som er overført til Cordels inkassoliste er sperret for bl.a. innbetalinger o.l. Om en faktura likevel betales direkte og ikke via inkassobyrået som har overtatt saken, vil fakturaen måtte fjerens fra inkassolsiten for å kunne registrere betalingen. En hver fjerning av en faktura fra inkassolisten vil måtte meldes manuelt til inkassobyrået.