Eksport av filer til Sparebank 1 factoring

Fra Cordel Kunnskapsdatabase
Gå til: navigasjon, søk

Innhold

Laging av Fakturafil og Kundefil

 • I cordel trykk på eksport til regnskap
 • Dobbelklikk Sparebank 1 faktoring
 • Endre navn av fil til nåværende måned + tall (neste tall etter forrige eksport funnet under tidligere bunter)
 • Trykk på Aktivér
 • Trykk Ok og Lagre definisjon.

Laging av Fakturajournal

 • Gå inn på Fakturering
 • Noter fakturanr. på nyeste bokførte faktura.
 • Trykk på Utskrift -> Fakturajournal
 • Dobbelklikk Fakturajournal
 • Skriv inn fakturanummer under utvalg, Fra skal være en høyere en det som står på Til og Til skal være nyeste bokførte faktura (noter deg tallene som du skriver i disse feltene siden du trenger å skrive dem inn igjen senere).
 • Trykk på knappen PDF-fil og velg mappen filen skal lagres i (c:\factoring), deretter trykk lagre.
 • Trykk på Aktiver hvis du ønsker papir kopi av fakturajournalen.
 • Deretter Trykk på Lagre Definisjon.

Laging av PDF Fakturakopier

 • Trykk på Utskrift - > Faktura
 • Dobbelklikk Fakt m/spes. – Pris, Rab & Beløp
 • Endre utvalg på første rad til:
 • Feltnavn Faktura nr.
 • Metode Fra
 • Skriv inn samme tallene som du noterte ned ved utskrift av Faktura Journal.
 • Trykk på PDF-fil
 • Lukk mappen som åpnes.

Laging av PDF Kreditnotakopier

 • Trykk på Utskrift - > Kreditnota
 • Dobbel klikk FAkt M/spes. – Pris, Rab & Beløp
 • Endre utvalg på første rad til:
 • Feltnavn: Faktura nr.
 • Metode: Fra
 • Skriv inn samme tallene som du noterte ned ved utskrift av Faktura Journal.
 • Trykk på PDF-fil

Sette filene i korrekt mappe for overføring

 • Du skal ha åpen en mappe (C:\factoring) fra når du laget fakturafiler fra forrige steg.
 • Neste åpner du en mappe til på C:\factoring\<klientnr> Bedriftsnavn\OUT
 • Legg til kunder.txt fra mappen C:\factoring i mappen Kundefil
 • Legg til filen som heter «måned-tall».txt fra mappen C:\factoring i mappen Fakturafil
 • Legg til fakturajournal.txt fra mappen C:\factoring i mappen Fakturajournal
 • Legg til alle filene som heter Faktura-Fakturanr fra mappen C:\factoring i mappen PDF Fakturakopi.
 • Slett alle filene i mappen C:\factoring (husk og ikke slette mappen \<klientnr> Bedriftsnavn)