Bruk av mva kode 09 (direkte mva)

Fra Cordel Kunnskapsdatabase
Gå til: navigasjon, søk

Cordel håndterer føring av direkte MVA ved bruk av kode 09. Brukes kode 09 vil Cordel automatisk beregne grunnlag og føre dette på konto for grunnlag og motkonto-grunnlag i hovedboka. Bruk hovedbok-konto for utgående eller inngående mva, ikke oppgjørskonto for mva.

Eksempel

Du har importert varer og får nå egen faktura fra Toll og avgiftsetaten med selve mva-beløpet du skal betale. Beløpet du skal føre for utbetaling er 2500.- i mva.

Dette føres på følgende måte:

Debet Mva deb Mva% deb Kredit Mva kred Mva% kred Bruttobeløp
2710 09 25% 2500
50000 0 0 2500

Her er leverandør nr. 50000 Toll og avgiftsdirektoratet. En slik føring vil resultere i at Cordel også posterer kr. 10.000,- mot grunnlag inng.mva og motkonto-grunnlag-inng.mva.