Beskrivelse av felt i arbeidsordre

Fra Cordel Kunnskapsdatabase
Gå til: navigasjon, søk

Utskrift av arbeidsordre i Cordel er basert på skriptfiler. Disse filene MÅ ha etternavn .src og SKAL ligge direkte i Cordelmappa. De vil da kunne velges under filnavn i utskriftsdefinisjonen til arbeidsordre inne på en ordre.

Skriptfilen brukes til å lage ’fortrykk’ samt å fylle ut deler av dette fortrykket med innhold fra feltene i Cordel.

Språket som brukes er delt inn i to hovedgrupper; funksjoner og innhold. Innhold kan være feltnavn i Cordel, eller fargenavn i forhåndsdefinert tabell. Denne tabellen står til slutt i dette dokumentet.

Alle funksjoner kalles opp ved å starte linjen med ’@(’. Alle linjer som skal utføre noe SKAL starte slik.

Funksjon Parametere Eksempel
FONTDEF FONTID, NAVN, STØRRELSE, FARGE, UTHEV, KURSIV, UNDERSTREK @(FONTDEF,2,Arial, 10,COLOR_AQUA,1,0,0)

Definerer Arial 10 Bold i farge aqua som font med id=2

FONT FONTID @(FONT,2)

Velger en font med id=2. Fonten er tidligere definert med FONTDEF-kommandoen beskrevet over.

PRINCH IKKE I BRUK
TEXT TEXT, LINJE, KOLONNE, Tekst @(TEXT,12,15,Firmanavn)

Skriver teksten ’Firmanavn’ i gjeldende font valgt med FONT, på linje 12 mm fra top, kolonne 15 mm fra venstre.

TEKST Samme som over
FELT FELT,LINJE,KOLONNE, FELTNAVN @(FELT,20,15,70,FIRMANAVN)

Henter innhold i FIRMANAVN og skriver det på linje 20 mm fra top, 15 mm fra venstre, lengde 70 mm

LINJE LINJE, TopLinje, TopKolonne, BunnLinje, BunnKolonne, LINJETYPE @(LINJE,10,10,100,190,2)

Skriver en ramme fra posisjon (10,10) til (100,190) i type 2. Gyldige linjetyper er 1 o 2. Ved å angi samme verdi i TL og BL blir det en vanrett linje, og tilsvarende loddrett linje ved å angi samme verdi i TK og BK.

HEAD Bruk TEKST I stedet
BLOKK BLOKK, TL, TK, BL, BK, SKYGGE, TYPE @(BLOKK,10,10,100,190,0,COLOR_RED)

Skygge skrus på ved å skrive "1" istedenfor "0".

NOTAT NOTAT, TL,TK,H,B,LINJER @(NOTAT,75,15,50,170)

Skriver ordrens notat. Startposisjon 75 mm fra arkets toppkant og 15 mm fra arkets venstre kant. Høyde begrenses til 50 mm og bredde begrenses til 170. Dersom høyde og bredde ikke skal begrenses, sett inn verdien 0. Dersom du ønsker å begrense etter et gitt antall linjer, kan det angis i parameter LINJER.

SPESIFIKASJON SPESIFIKASJON @(SPESIFIKASJON)

Starter å skrive ordrens spesifikasjon etter forrige kommandos posisjon. Bruk gjerne et sideskift før denne kommandoen

STREKKODE STREKKODE, TL,TK,BL,BK, FELTNAVN @(STREKKODE, 10,10,20,80, ORDRE_ORDRENR)

Skriver ordrenummer innenfor rammen beskrevet av (10,10) og (20,80). Skriver alltid CODE39 strekkode.

SIDESKIFT SIDESKIFT @(SIDESKIFT)

Tar sideskift

LINJER LINJER, TL, TK, BL, BK, TYPE, ANTALL, Vertikal avstand, Horisontal avstand. @(LINJER,180,10,180,190,1,10,10,0)

Skriver vannrette linjer med start 180mm fra toppen av arket. Linjen starter 10mm fra venstre og strekker seg til 190mm inn på arket. Type er 1. Det skrives 10 linjer med 10mm avstand mellom hver linje

KUNDENOTAT KUNDENOTAT,TL,TK,H,B,LINJER @(KUNDENOTAT,75,15,50,170)

Skriver kundens notat. Startposisjon 75 mm fra arkets toppkant og 15 mm fra arkets venstre kant. Høyde begrenses til 50 mm og bredde begrenses til 170. Dersom høyde og bredde ikke skal begrenses, sett inn verdien 0. Dersom du ønsker å begrense etter et gitt antall linjer, kan det angis i parameter LINJER.

JOBBNOTAT JOBBNOTAT, TL,TK,H,B,LINJER @(JOBBNOTAT,75,15,50,170)

Skriver jobbens notat. Startposisjon 75 mm fra arkets toppkant og 15 mm fra arkets venstre kant. Høyde begrenses til 50 mm og bredde begrenses til 170. Dersom høyde og bredde ikke skal begrenses, sett inn verdien 0. Dersom du ønsker å begrense etter et gitt antall linjer, kan det angis i parameter LINJER.

ARBEIDSBESKR ARBEIDSBESKR,TL,TK,H,B,LINJER @(ARBEIDSBESKR,75,15,50,170)

Skriver ordrens arbeidsbeskrivelse/internt notat. Startposisjon 75 mm fra arkets toppkant og 15 mm fra arkets venstre kant. Høyde begrenses til 50 mm og bredde begrenses til 170. Dersom høyde og bredde ikke skal begrenses, sett inn verdien 0. Dersom du ønsker å begrense etter et gitt antall linjer, kan det angis i parameter LINJER.

LOGO LOGO, LINJE,KOLONNE,HØYDE,BREDDE @(LOGO,10,10,20,180)

Skriver en logo med top/venstre hjørne 10mm nedenfor og 10mm til høyre for top/venstre hjørne på arket. Høyde 20mm og bredde 180mm.

SJEKKBOKS Y, X, BREDDE, VERDI @(SJEKKBOKS,10,10,3,UTFØRT)

Skriver en sjekkboks med top/venstre hjørne i posisjon (Y,X). Sjekkboksens størrelse defineres av "BREDDE" (alltid en kvadratisk boks). Følgende verdier er tilgjengelig som kriterium for avkryssing:

  • IKKE_UTFØRT
  • IKKE_BESVART
  • IKKE_RELEVANT
  • OK
  • UTFØRT
  • JA
  • NEI
  • AVVIK
  • EGENDEF_X (=> X={1,2,3,4)}

EGENDEF_1-4 brukes ved egendefinerte sjekkpunkter.

SIGNATUR Y, X, HØYDE, BREDDE @(SIGNATUR, 10, 10, 25, 40)

Skriver signaturen forbundet med nåværende sjekkpunkt

BILDE Y, X, HØYDE, BREDDE, FILNAVN, STREKKBILDE @(BILDE, 10, 15, 50, 50, logo.bmp, 0)

Skriver et bilde (.jpg eller .bmp). Bildet skal ligge i samme mappe som script-filen. "STREKKBILDE" angir om bildet skal strekkes for å fylle rektangelet som er gitt. En verdi av 1 = bildet strekkes, 0 = bildet strekkes ikke. Dersom denne parameteren ikke gis, vil bildet bli strukket.

SJEKKPUNKTDEF_BEGIN/END KOMMANDO, NR @(SJEKKPUNKTDEF_BEGIN, 1)

Definerer layout for et sjekkpunkt. Sjekkpunkt-defenisjonen er en samling kommandoer kapsulert av kommandoene: @(SJEKKPUNKTDEF_BEGIN, X) og @(SJEKKPUNKTDEF_END)

SJEKKPUNKT SJEKKPUNKT, ID, DEF, Y, X @(SJEKKPUNKT, 10, 1, 50, 15)

Skriver et sjekkpunkt med en layout som definert med SJEKKPUNKTDEF_BEGIN/END. ID = sjekkpunktets ID, DEF = Sjekkpunkt-defenisjonens ID.

SJEKKPUNKTER SJEKKPUNKTER, FRA ID, TIL ID, DEF, Y, X, HØYDE @(SJEKKPUNKTER, 1, 10, 1, 20,15,8)

Skriver alle sjekkpunktene fra "FRA ID" til "TIL ID" med sjekkpunkt-defenisjonen spesifisert av "DEF". Sjekkpunktene starter ved (Y,X) og hvert nytt sjekkpunkt flyttes ned "HØYDE" fra forrige.

SEKSJON SEKSJON, SEKSJONSID, DEF, Y, X, HØYDE @(SEKSJON, 1, 1, 50, 15,8)

Skriver alle sjekkpunktene i en seksjon med sjekkpunkt-defenisjonen spesifisert av "DEF". Sjekkpunktene starter ved (Y,X) og hvert nytt sjekkpunkt flyttes ned "HØYDE" fra forrige.

Feltnavn Merknad
KUNDER_KUNDENAVN
KUNDER_ADRESSE
KUNDER_ADRESSE2
KUNDER_POSTNR
KUNDER_POSTSTED
KUNDER_TELEFON
KUNDER_TELEFAX
KUNDER_KUNDENR
KUNDER_EGENDEF7
KUNDER_MOBIL
KUNDER_EGENDEF8
KUNDER_TLFPRIVAT
KUNDER_EPOST
KUNDER_SELGER
KUNDER_ORGNR
ORDRE_VAREADR1
ORDRE_VAREADR2
ORDRE_VAREPOSTNR
ORDRE_VAREPOSTST
ORDRE_STIKKORD
ORDRE_DERESREF
ORDRE_VAARREF
ORDRE_BESTMETOD
ORDRE_LEVDATO
ORDRE_LEVMETOD
ORDRE_LEVVILK
ORDRE_BETBETING
ORDRE_DATO
ORDRE_ORDRENR
ORDRE_REFNR
ORDRE_EGENDEF1
ORDRE_EGENDEF2
ORDRE_EGENDEF3
ORDRE_KONTAKT
ORDRE_MEDARBEIDER
ORDRE_SAKSBEHANDLER
ORDRE_AVDNR
ORDRE_PROSJSLUTT
ORDRE_PROSJSTART
ORDRE_STARTKL
ORDRE_SLUTTKL
ORDRE_ANLEGGNR
JOBB_JOBBNR
JOBB_BESKRIV
JOBB_EGENDEF1
JOBB_EGENDEF2
JOBB_SISTOPPDAT
JOBB_ER_TILLEGG
JOBB_GODKJENTDATO
JOBB_ARBLEDER
JOBB_ARBSTART
JOBB_ARBFERDIG
ORDRE_KUNDBESTNR
ORDRE_KONTAKTTLF
ORDRE_KONTAKTMOB
ORDRE_KONTAKTSTILL
ORDRE_KONTAKTEMAIL
FIRMANAVN
FIRMAADR
FIRMAPOST
FIRMATLF
FIRMAFAX
FIRMAREGNR
FIRMAPOSTNR
FIRMAPOSTSTED
SAKSBEHANDLER_EPOST
SAKSBEHANDLER_TELEFON
PROSJEKT_NR
PROSJEKT_NAVN
ANLEGG_ADRESSE
ANLEGG_ADRESSE2
ANLEGG_POSTNR
ANLEGG_POSTSTED
ANLEGG_BMNR
ANLEGG_KNR
ANLEGG_GNR
ANLEGG_BNR
ANLEGG_SNR
ANLEGG_FNR
ANLEGG_LNR
ANLEGG_NR
ANLEGG_NAVN
ANLEGG_KONTAKT
ANLEGG_TELEFON
ANLEGG_EPOST

Felt som er tilgjengelige gjennom sjekkpunkt

Feltnavn Merknad
TEKST Tekst/beskrivelse
TILLEGGSINFO Tilleggsinformasjon
ARBEIDSBESKRIV Arbeidsbeskrivelse
VERDI Verdi/innhold avhengig av sjekkpunkt-typen
MÅLTVERDI Målt verdi
MÅLTVERDI_ENH Enheten for målt verdi
SJEKKET_DATO Kontroll-punkt
SJEKKET_AV Kontroll-punkt
AVVIK_NR Kontroll-punkt
RETTET_DATO Kontroll-punkt
RETTET_AV Kontroll-punkt
SIGNATUR_STED Signatur-punkt
SIGNATUR_DATO Signatur-punkt
SIGNATUR_NAVN Signatur-punkt
UTFØRT_DATO Utført-punkt
UTFØRT_AV Utført-punkt
Fargenavn
COLOR_BLACK
COLOR_GRAY
COLOR_SILVER
COLOR_AQUA
COLOR_BLUE
COLOR_NAVY
COLOR_PURPLE
COLOR_VIOLET
COLOR_TEAL
COLOR_GREEN
COLOR_LBROWN
COLOR_BROWN
COLOR_RBROWN
COLOR_RED
COLOR_YELLOW
COLOR_WHITE