Automatisk vise Purrenota eller Inkassovarsel ved utskrift av purringer

Fra Cordel Kunnskapsdatabase
Gå til: navigasjon, søk

Bakgrunn

Ved utskrift av purringer er det vanlig å ha en standardtekst etter purrelisten som viser informasjon som inkassovarsel, renter osv. Dersom dere sender flere purringer støtter Cordel forskjellige tekster, slik at dere for eksempel kan ha en annen tekst på purring og inkassovarsel (sistnevnte MÅ blant annet ha teksten "inkassovarsel").

Standardutskriften av purring i Cordel inneholder teksten "Purrenota" eller "PURRENOTA" uavhengig av hvilken standardtekst som er valgt:

Cordel purring utskrift purrenota.png

Dersom dere bare sender inkassovarsel er ikke dette noe problem da denne teksten lett kan endres til for eksempel "INKASSOVARSEL" (nesten samme oppskrift som under, men da endres bare teksten og ikke typen på feltet).

Det er mulig å ha flere forskjellige utskrifts-definisjoner for purring/inkassovarsel og så velge riktig definisjon manuelt, men definisjonen kan også settes opp til å automatisk bruke riktig tekst. Cordel velger i så fall tekst ut i fra om maks antall purringer er nådd eller ikke. Kun den siste purringen vil da få teksten "Inkassovarsel".

Fremgangsmåte

 • Gå til oversikten over purringer ("Purring / Inkasso"). Velg utskrift og "Purringer".
 • Velg aktuell definisjon (den du vanligvis bruker) og trykk "Forandre"
 • Gå til skillearket "Rapportinnhold (F6)". Her finner du oppsettet for felt som vises i tillegg til purrelisten på utskriften:
  Cordel purring utskrift rapportinnhold.png
 • Finn feltet "Tekst" under gruppen "Purringsdata", og venstreklikk 1 gang for å markere feltet (som på bildet over). Trykk "Forandre". Du skal da få opp følgende skjermbilde:
  Cordel purring utskrift rapportinnhold purrenotatekst.png
 • Legg merke til skriftstypen som er valgt for feltet. Du trenger denne informasjonen senere når du har endret typen felt. I dette tilfellet er fonten Arial i størrelse 20 valgt. I tillegg er skriften uthevet. Du finner mer informasjon om skriftstypen ved å klikke på knappen til høyre for feltet.
 • Trykk knappen til høyre for feltet "Type" (der det nå står "Tekst"). Velg "Purringsfelt".
 • Du får nå tilgang til feltet "Felt". Her skal du velge "Overskrift (Maks varsel)". Skjermbildet skal da se slik ut:
  Cordel purring utskrift rapportinnhold overskrift.png
 • Legg inn skriftstypen som var valg på det gamle feltet (under "Felt" som vist på bildet over).
 • Trykk lagre. Neste gang du bruker denne definisjonen, vil Cordel selv veksle mellom "Purrenota" og "Inkassovarsel".