Automatisk prisoppdatering

Fra Cordel Kunnskapsdatabase
Gå til: navigasjon, søk

I Cordel er det mulig å sette opp automatisk prisoppdatering. Denne funksjonen er ikke helautomatisk! En bruker må likevel manuelt velge å sette i gang prisoppdateringen, men Cordel vil selv laste ned og importere pris- og rabattfil. Import av varer fører til høy belastning på server og database, og det er derfor ikke ønskelig at Cordel selv setter i gang dette på et uheldig tidspunkt.

Innhold

Hvilke leverandører er støttet

Cordel bruker FTP til å laste ned filene fra leverandøren, og det er derfor et krav at leverandøren har gjort filene tilgjengelig på denne måten. Grossister støtter som oftes dette.

Leverandører som vi kjenner til med støtte for FTP:

Informasjon som du må skaffe fra leverandøren

  • Vertsnavn (for å nå server)
  • Brukernavn
  • Passord
  • Mappe hos vert for rabattfilen
  • Mappe hos vert for prisfilen
  • Filnavn/format for rabattfilen
  • Filnavn/format for prisfilen (flere leverandører tilbyr filer i forskjellige formater)

Opprette importdefinisjoner

Det må være opprettet importdefinisjoner for alle leverandørene som skal settes opp med automatisk oppdatering. Dette har du trolig allerede satt opp dersom du har importert priser fra leverandøren tidligere. Du kan finne informasjon om hvordan du for eksempel setter opp dette for formatet EFO/NELFO 4 på siden "Import av prisfil i EFO/NELFO 4 format".

Sette opp automatisk prisoppdatering

Gå til oversikten over leverandører, og søk frem den aktuelle leverandøren. Trykk 'Forandre' eller dobbelklikk for å gå til redigeringsbildet. Oppsettet finner du under skillearket 'Autom.Prisoppd.(F11)'.

Du skal da få noe som ligner på følgende skjermbilde:

Cordel leverandører automatisk prisoppdatering.png

I dette tilfellet har vi lagt inn opplysningene for Ahlsell. Rabattfilplassering er ikke fylt ut i dette eksempelet da Ahlsell ikke gjør rabattfilen tilgjengelig via FTP.

Legg inn opplysningene du fikk fra leverandøren. I feltet for 'Importdef pris' skal du velge importdefinisjonen som er satt opp for den aktuelle leverandøren og det formatet du ønsker å laste ned prisfilen i. Dersom filen er pakket med ZIP (filnavnet slutter på .zip), må du sette kryss på 'Zip-pakket fil'.

Knappen 'Importdefinisjon' under 'Rabattfilplassering' lar deg sette opp importdefinisjonen for rabattfilen. Merk at det ikke er mulig å velge importdefinisjon på rabattfilen, da alle leverandørene har sin egen definisjon for import av rabatter (og bare 1 stk).

Bruk av automatisk prisoppdatering

Nederst på skillearket finner du knappene 'Oppdater rabatter' og 'Oppdater prisbok'. Når du skal oppdatere varer og rabatter, har det ingen betydning hvilken du velger først. Når du trykker 'Oppdater rabatter', vil Cordel først laste ned rabattfilen fra leverandøren, deretter lese denne filen inn i rabattavtalen til leverandøren. Etter dette får du følgende skjermbilde:

Cordel prisbok import oppdater rabatt.png

Sjekk at det er satt kryss på riktig prissett, og trykk 'Lagre'. Cordel vil nå lese rabatten inn på varene i prisboken.

Når du trykker knappen 'Oppdater prisbok', laster Cordel ned prisfilen fra leverandøren og starter import av varene til prisboken. Rabatten leses samtidig fra den rabattavtalen som ligger inne på leverandøren.

Klarer ikke å laste ned filene

Dersom du er sikker på at oppsettet er riktig, men Cordel klarer likevel ikke å laste ned filene, er det mulig at en brannmur blokkerer overføringen. Windows har sin egen brannmur, men det er også mulig at det er satt opp en egen brannmur på nettverket deres. Test først ved å skru av Windows brannmuren.