Access Violation

Fra Cordel Kunnskapsdatabase
Gå til: navigasjon, søk

Innhold

Bakgrunn

«Access Violation» er en generell feilmelding, og kan komme på forskjellige steder i Cordel. Dessverre forteller ikke en slik feilmelding oss noe særlig mer enn at noe har gått galt. Det at dere kan få samme feilmelding flere steder betyr heller ikke at den er forårsaket av samme feil.

Løsninger

Generell

Ofte kan slike feil løses ved å gå ut av Cordel og inn igjen før dere prøver samme operasjon på nytt. Dersom dette ikke holder, kan dere prøve å oppdatere Cordel eller ta kontakt med support enten via telefon eller epost.

For å løse slike feil trenger vi versjonen av Cordel dere bruker (programversjon og revisjon) samt en detaljert oppskrift på hva dere gjør for å få feilmeldingen. Vi er avhengig av å klare å gjenskape denne feilen her hos oss for å korrigere den. Dette kan i enkelte tilfeller være vanskelig. Spesielt når feilen oppstår bare av og til. Ofte ber vi om få en kopi av Cordeldatabasen da slike feil kan påvirkes av mange forhold i databasen. Dersom dere kjenner fremgangsmåten, kan dere med fordel sende oss en kopi av databasen på forhånd når dere tar kontakt med oss angående slike feil.

Utskrift

Erfaring tilsier at Access Violation ved utskrift ofte skyldes tilgangen til skrivere.

Når brukeren trykker utskrifts-knappen, leser Cordel inn en oversikt over alle skrivere (og hvilke skuffevalg de har osv.). En slik feilmelding på dette tidspunkt kommer i så fall av at Cordel ikke klarer å hente denne informasjonen, eller får ugyldig informasjon. Sjekk at alle skrivere er tilgjengelig (ikke offline), og fjern skrivere som ikke er i bruk.

Dersom feilmeldingen kommer når bruker trykker «aktiver»-knappen, sjekk at valgte skriver ikke er offline, eller har papirstopp eller lignende

Utskrift av faktura

Ved utskrift av faktura gjør Cordel en god del mer enn bare å skrive ut fakturaen. Det er mulig at en av disse funksjonene er årsaken til feilmeldingen. Får dere utskrift selv om denne feilmeldingen dukker opp, er det trolig en av tilleggsfunksjonene som er årsaken.

Cordel vil sende fakturaen pr epost til kunden dersom denne er satt opp til å motta faktura pr epost. Dersom Outlook ikke er installert på samme maskin som Cordel kjører på, vil dette føre til en feilmelding (men vanligvis ikke Access Violation).

Cordel tar også en ekstra kopi som lagres som «regnskapsdokumentasjon» på fakturaen. Dersom det ikke kom regnskapsdokumentasjon etter utskrift (men faktura ble skrevet ut), er det nok her feilen ligger.

Feil på disse funksjonene må korrigeres ved å oppdatere til en nyere versjon hvor feilen eventuelt er korrigert.